בניית אתרים
 
    דף הבית
    מחזור מים אורבני
    מים אפורים
    טיפול ממברנלי בשפכים
    מחזור מים בבניה רוויה

   

אגנים ירוקים

 

אגן ירוק הוא שמו העברי של טכנולוגיית Constructed wetland המשמשת ברחבי העולם לטיפול בשפכים והשבתם לשימוש חוזר בחקלאות ולצרכים נופיים.

 

טיפול בשפכים מבוסס על פרוק ביולוגי של החומר האורגני שבשפכים, שיקוע החומר המרחף, ותהליכים נוספים. לעומת מתקנים מכאניים, אגן ירוק מחקה בפעילותו את תהליך השבחת המים בגדות נהרות ומקווי מים רדודים. המים שוההים באגן זמן מספיק במטרה שתהליכי השיקוע והפעילות הביולוגית יתרחשו לאיטם. בארץ מחזור המים בשיטה זו אינו נפוץ מחוסר הכרות מספקת עם הנושא, וכן עקב הגבלות מצד משרדי הממשלה למחזור מים מקומי.

 

אגנים ירוקים בנויים לרוב ממצע חצץ נקבובי שדרכו זורמים הקולחים תחת פני הקרקע. השימוש בזרימה תחתית מונע התפתחות ריחות רעים ומטרדי יתושים. גופי מים פתוחים ניתנים לשילוב כשלב נוסף בתהליך הטיפול ולמטרות נופיות.

צמחי מים לוקחים חלק בטיפול בקולחים, במעבר החמצן למים וניצול מזינים חנקניים וזרחניים. אך יותר מכך, הצמחים באגן הירוק מהווים מרכיב נופי חשוב ונותנים למתקן איכויות אסטטיות.

 

הפעילות האקסטנסיבית של האגנים הירוקים מלווה בדרישות קרקע של כ- 1-2 מ"ר לנפש. באזור כפרי, בו זמינות קרקע אינה מגבלה, מתבקש שילוב האגן הירוק בבניה. עלות הקמת המתקן נמוכה ותלויה בספיקת המים, באופי השטח, והשלב בו מוקמם המתקן ביחס לבניית המבנה. תפעול המתקן הינו מזערי וניתן לביצוע ע"י בעליו. שימוש במים המושבים מומלץ לביצוע בטפטוף טמון להשקיית גינות נוי, עצי פרי וגידולים אחרים.

 

בהקמת אגן ירוק ניתן לשלב גם ברכות נוי ומפלי מים.

 

הקמתו של אגן ירוק בבית צמוד קרקע תורמת לחסכון במים ומשלבת אלמנט נופי יחודי מתוך גישה סביבתית ואחריות אישית.

 

 

 

 

האתר נבנה במערכת 2all בניית אתרים